Het was een succes! Veel lof van de bezoekers!

Verzuren of Verzilveren van oudere leerkrachten => Kansen en uitdagingen voor leidinggevenden

7 november 2018

Gemiddeld beoordeeld met een 7,8!

Filmimpressie, kijk hier

“Het was een mooie en waardevolle bijeenkomst. Het waren drie goede sprekers met ieder hun eigen invalshoek. Dat was fijn om te ervaren. Elke spreker had wel iets waar je wat mee kunt. Zeker als leidinggevende vond ik het boeiend. Dank voor de organisatie.”
Met dank aan: Prof. dr. Tinka van Vuuren, Ard Nieuwenbroek, Marc Oonck en alle bezoekers.

Sprekers

Oudere leerkrachten hebben het om allerlei redenen vaak moeilijk; dit symposium gaat u helpen om naast de regelgeving en procedures meer zicht te krijgen op aanvullende factoren die van belang zijn om het beleid voor duurzame inzetbaarheid  aan te pakken en vorm te geven. En u krijgt vele praktische tips mee naar huis, die het verschil maken tussen verzilveren of verzuren.

Waarom hebben oudere leerkrachten het vaak moeilijk? Ze worden geacht langer door te werken maar door alle beslommeringen, werkdruk en veranderingen besteden ze veel te weinig aandacht aan hun laatste werkjaren en pensioen. De scholen zelf komen er ook te weinig aan toe, bezig als ze zijn met o.a. korte-termijnproblemen, het lerarentekort, regeldruk en formatieplannen. In veel gevallen wordt te laat over duurzame inzetbaarheid en seniorenbeleid nagedacht, in andere gevallen worden docenten wegbezuinigd.

Ouderenbeleid schittert vaak door afwezigheid en in plaats van het verzilveren van alle kennis en ervaring van de oudere leerkracht dreigt verzuring. Dat is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs, slecht voor de leerlingen en funest voor de motivatie.

Het zijn veelgehoorde problemen: vastlopen in nieuwe regels, hoge werkdruk of de veranderde relaties met leerlingen en ouders. Men wordt vaker of langer ziek en neemt met een regeling eerder afscheid van de werkgever. Steeds vaker zijn daar stevige conflicten mee gemoeid.

Recent promotieonderzoek laat zien dat we meer moeten doen om oudere leraren voor het onderwijs te behouden. Vakbonden rapporteren al een poos over het groeiende aantal problemen van senioren in hun laatste jaren en rondom hun ontslag. Ze voelen zich afgedankt, bij het grof vuil gezet. Na tientallen jaren voor de klas overheerst vooral cynisme.

Wat is er nodig om oudere leerkrachten te ondersteunen en te stimuleren zodat ze tevreden hun pensioen bereiken? Hoe blijven school en leerkracht aantrekkelijk voor elkaar? Senioren in het onderwijs vormen een rijke bron van kennis en vaardigheden waar de school en de jongere leerkrachten veel profijt van kunnen hebben. Meer inspanning om oudere docenten vast te houden, kan het onderwijs dus ook geld besparen.

Begeleid door dagvoorzitter Greet de Bruijn krijgen de bezoekers meer inzicht in ervaringen rond voorschriften en procedures, en diverse specialisten gaan leerzame presentaties verzorgen.

Prof. dr. Tinka van Vuren- Loyalis Kennis en Consult bijt het spits af met een nieuwe kijk op arbeid en gezondheid. Vergrijzing en langer doorwerken onderstrepen het grote belang van vitaliteitmanagement. Maar wat is dat eigenlijk? Aan de hand van een praktijkcasus in het onderwijs licht Van Vuren toe hoe de transitie gemaakt kan worden van het voorkomen van ziekte en uitval naar het positief stimuleren van welzijn, inzetbaarheid en gezondheid. Marc Oonk, algemeen directeur van Mensium, belicht de mogelijkheden van medewerkers zelf om meer regie over hun toekomst te krijgen. Ard Nieuwenbroek van Orthohulp zal een praktische analyse bieden van de factoren die het verschil maken tussen verzuren en verzilveren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel en alle bezoekers ontvangen een top tien aan praktische tips.

 

Marc Oonk - Mensium

Marc Oonk (YouTube) is algemeen directeur en mede-eigenaar van Mensium en voelt zich ik als een vis in het water op het snijvlak van ‘mens en werk’. Hij heeft aan de basis heb gestaan van de ontwikkeling van het model ‘DNA van mobiliteit’. In dit model zijn alle 12 stappen opgenomen die ieder mens doorloopt bij veranderingen. Ondersteund door aansprekende filmbeelden brengt hij ‘het omgaan met veranderingen’ dichtbij en maakt het voor iedereen hanteerbaar. Hij heeft een passie voor personele mobiliteit.

Lezing: Hoe kan jouw medewerker regisseur zijn van de eigen ontwikkeling?

Het ingaan van je laatste arbeidsjaren in het onderwijs heeft grote impact op leerkrachten wanneer ze hier onvoldoende op zijn voorbereid. Hoe zorg je als schoolleider ervoor dat een leerkracht daarvoor proactief genoeg bagage heeft? Zodat deze kan handelen bij dit veranderingsproces. Kortom hoe kan jouw medewerker regisseur zijn van de eigen ontwikkeling? Hoe kun je voorkomen dat medewerkers verzuren in plaats van verzilveren? Met hulp van het 12-stappen model van DNA van ontwikkeling worden leerkrachten zich bewust van het eigen regisseurschap en de eigen mogelijkheden met het oog op duurzame ontwikkeling en verzilvering.

Prof. dr. Tinka van Vuuren - Loyalis Kennis & Consult

Tinka van Vuuren is bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement, aan de Open Universiteit Heerlen. Tinka werkt vanaf 2006 als senior consultant bij APG-onderdeel Loyalis Kennis & Consult en adviseert over personeelsbeleid bij overheid, onderwijs, zorg en bouw. Opgeleid als arbeids-, organisatie- en sociaal psycholoog en gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers. Haar voornaamste aandachtsgebieden: ziekteverzuimbeleid, reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Lezing: De vergrijzing en langer doorwerken betekenen dat de komende jaren vitaliteitmanagement voor iedere school belangrijk is. Maar wat is vitaliteitmanagement?Hoe te bevorderen dat werknemers gezond, productief en met plezier aan het werk zijn én blijven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd? Vitaliteitmanagement betekent een andere kijk op arbeid en gezondheid: van het voorkomen van ziekte en uitval naar het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid. Aan de hand van een praktijkcasus in het onderwijs wordt toegelicht hoe vitaliteitmanagement vorm kan krijgen.

Greet de Bruijn dagvoorzitter, inleiding op het thema

Greet de Bruijn werkte lange tijd in het basisonderwijs, ook op managementniveau. Ze is mede-eigenaar van The Bitter End en runt haar eigen coaching praktijk. Greet is geschoold in o.a. Spiral Dynamics, existentiële psychotherapie, EFT en de contextuele theorie. Ze traint teams, coacht leerkrachten, families en familiebedrijven, werkt aan projecten, publiceert, geeft lezingen, organiseert evenementen zoals dit symposium, met als belangrijkste drive: de verstandhouding tussen mensen verbeteren.

Good practice and bad practice aan het woord

Wat nu?

Leren van collega’s: ‘Ervaringsdeskundigen’ geven inzicht in hun proces.

Ard Nieuwenbroek – Orthohulp

Ard Nieuwenbroek (YouTube) is trainer/coach en supervisor. Hiermee is hij sinds 1985 vooral actief in het onderwijs. Van zijn hand verschenen tientallen praktijkboeken over sociaal-emotionele thema’s binnen het onderwijs. Ook schreef hij het boek ‘ Contextueel leidinggeven in het onderwijs’. Hij is een begenadigd spreker die zijn passie voor mensen over weet te brengen op een breed publiek. Zijn lezingen vallen op door de hoge mate van onmiddellijke herkenbaarheid en toepasbaarheid voor de toehoorders. “ Hier kan ik morgen wat mee”, is een veelgehoorde uitspraak na afloop van zijn presentatie.
Lezing: Welke factoren spelen een doorslaggevende rol bij verzilveren.
Het is vaak een hele kunst om de laatste periode als leerkracht op een goede manier te doorlopen. Dit is een heel proces vol met valkuilen op velerlei terreinen. Uiteindelijk is het een uitdaging om leerkrachten op het eind van hun loopbaan door de symbolische ‘voordeur’ te laten vertrekken en niet door de donkere achterdeur.
Dat deze collega’s hun laatste jaren in het onderwijs kunnen verzilveren in plaats van te verzuren. Dat blijkt een voorspellende waarde te hebben op hoe deze leerkrachten hun welverdiende ‘vrijetijd’ gaan beleven. Een ding is daarbij al duidelijk: een goede vaststellingsovereenkomst is geen garantie op een happy end na het afscheid.
De sleutel ligt in de periode die daaraan vooraf is gegaan. Het succes hangt af van de mate waarin leerkrachten verzilverd of verzuurd zijn geraakt. In mijn lezing geef ik praktijk gerichte succesfactoren, die bepalend blijken te zijn voor verzilveren. Een concreet richtingbord voor leidinggevenden als kwaliteitsimpuls van seniorenbeleid.

Do's and Don'ts

Om mee naar huis te nemen:

10 tips van de sprekers!

 

foto en filmimpressie

Filmimpressie:

Met dank aan: Andre Versteegh.
www.avmediaproductions.nl