Ons middagsymposium is erg goed beoordeeld!

Niet thuisgeven

11 nov.2020

Het was een verhelderende en praktische middag rond een uiterst complexe uitdaging, die ‘thuiszitters’ ons geven. Met inzichten van Marion Binsbergen a.d.h.v. het net verschenen onderzoek van het Kohnstamm instituut, lezingen van Anton Horeweg en Ard Nieuwenbroek, en de praktijk aan het woord met Hilde Vosters en Tadinha Evora: Route B van Zorgokee.

de eerste reacties:
7. Super leuk en herkenbaar. Hele enthousiaste sprekers. Zag op tegen het virtuele, maar werd erg leuk gedaan
10. Perfecte organisatie, sprekers, onderwerpen!
8. Het geeft toch weer nieuwe inzichten over dit zeer ingewikkelde onderwerp.
8. prettig om te luisteren, thema sprak me enorm aan ivm praktijk, goede verschillende sprekers
en invalshoeken t.o.v thema Pauzes waren zeer welkom, prima te doen vanachter computer!
10. Perfect aansluitende en relevante lezingen
7. Interessant genoeg, maar ook veelal bekend Fijne sprekers vooral Anton en Ard.
7 interessant. Zeker voor beginnende leerkrachten, docenten en andere mensen in het onderwijs.
9. Zeer interessante sprekers met veel inhoud

Sommigen gaven aan nog meer tips/handvatten nodig te hebben.
We hebben daarom ook nog informatie van andere initiatieven met de deelnemers gedeeld.

Sprekers

Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden

Ieder kind wil wel eens niet naar school. Daar is niks geks aan. Het wordt een probleem als de afkeer van school structureel wordt. Als de kinderen alleen maar verdriet en angst ervaren.
Het coronavirus heeft ook hier effecten op.

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt al jaren. Ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). In school wordt vaak gedacht dat leerlingen met gedragsproblemen extra risico lopen om ‘thuis te blijven’ en een ‘thuiszitter’ te worden.

Het Kohnstamm Instituut publiceerde in oktober 2019 belangrijk onderzoek onder de titel ‘Niet thuisgeven’. Hieruit blijkt dat scholen meer aandacht moeten hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. We spreken dan van internaliserende gedragsproblemen. Dat dit type gedrag, waaronder verzuim, gezien wordt als signaal voor tijdige interventie, juist binnen de schoolmuren. Een belangrijke conclusie is dat deze internaliserende gedragsproblematiek een veel hogere kans geeft op thuiszitten. Ze doen op dit moment verdiepend onderzoek. Zij vertellen er op deze middag meer over.

Dit symposium werkt deze aanbevelingen concreet en praktisch uit. Anton Horeweg geeft een helder beeld van het signaleren en effectief begeleiden van de internaliserende gedragsproblematiek. Ard Nieuwenbroek verkent daarnaast op zeer praktische wijze hoe thuiszitten een systemische uitdaging is en geeft concrete handvatten vanuit de hem zo vertrouwde contextuele benadering. Tenslotte is er uiteraard ook tijd voor ‘good practice’. Hilde Vosters en Tadinha Evora van Zorgokee vertellen over hun unieke programma: Route B.

Kortom : een verhelderende en praktische middag rond een uiterst complexe uitdaging, die ‘thuiszitters’ ons geven. Ook als Livestreamevent!

** Kom je ook en heeft jouw school, gemeente of organisatie ook een goed werkend plan m.b.t. dit thema? Mail me! We sturen de bezoekers de informatie van andere initiatieven na deze middag toe.
Er komt al extra informatie van: Het Wilmahuis; Floor, Ivio School en het Aaicentrum de Klimop.

Marion van Binsbergen en Sanne Pronk

“Niet thuisgeven’
Onderzoeksresultaten van het Kohnstamm Instituut.

Het Kohnstamm instituut deed onlangs (oktober 2019) belangrijk onderzoek onder de titel ‘ Niet thuisgeven’. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. Dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau. Internaliserende gedragsproblematiek geeft een hogere kans op thuiszitten is hierbij een belangrijke conclusie. Uit de analyse komen ‘relatieproblemen tussen ouders’, ‘gescheiden ouders’, ‘problemen met loyaliteit van kind naar ouder’ en ‘geen contact met een ouder’ naar voren. Uit de interviews met leerlingen wordt dit verder ingekleurd met overbelasting van ouders, overmatige stress of ernstige problemen thuis. Ook de laatste bevindingen van het verdiepende onderzoek wat in augustus 2020 is gestart zullen meegenomen worden.

Anton Horeweg

Internaliserende gedragsproblematiek: een ondergeschoven kindje op school (linkedin)

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en meer dan vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, zoals Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.
Zijn boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen.
Hij schreef ook Wat stuitert daar door je klas?, De traumasensitieve school, Voorkom lastig gedrag en een informatief kinderboek over ingrijpende gebeurtenissen in een kinderleven: Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap.
Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl.
Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en KC-KJP), werkt mee aan Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, is instituutsopleider bij inHolland, en was opleider bij het NCOJ.

drs. Ard Nieuwenbroek

‘Niet thuisgeven’ en het gevende, loyale kind. (YouTube)

Een theoretisch en praktische kijk vanuit de contextuele benadering.

drs. Ard Q. Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijk-man ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk, Ortho Hulp. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 30 boeken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en leerlingbegeleiding.
Zijn meest actuele boeken zijn: ‘Het geheim achter faalangst’, ‘Twaalf contextuele methodieken’ en ‘Perfectionistische leerlingen’.

Hilde Vosters en Tadinha Evora

Good practice vanuit de praktijk: Route B van Zorgokee (YouTube)

Hilde Vosters en Tadinha Evora zijn gespecialiseerd in jeugdzorg en experts in de thuiszitters-problematiek.

Zorgokee biedt op verschillende scholen in regio Eindhoven momenteel gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding voor leerlingen die stagneren en dreigen uit te vallen op school. Steeds vaker krijgen wij vanuit scholen vragen en signalen dat leerlingen al thuiszitten en/of voor een leerling meer nodig is en wat Zorgokee hierin kan bieden.

Door het ontwikkelen c.q. aanbieden van het product Route B bieden we leerlingen die thuiszitten en/of uitvallen op school een overbrugging (onderwijs-zorgtraject) met als uitgangspunt zo snel mogelijke uitstroom naar passend onderwijs of een alternatief ontwikkelingsperspectief, zodat het oplopen van achterstanden zo beperkt mogelijk blijft.

Op deze middag vertellen ze hoe en wat we hierin ontwikkeld en werkend hebben.

Greet de Bruijn, Dagvoorzitter

Greet, werkte lange tijd in het basisonderwijs, ook op managementniveau. Ze is mede-eigenaar van The Bitter End en runt haar eigen coaching praktijk. Greet is geschoold in o.a. Spiral Dynamics, existentiële psychotherapie, EFT en de contextuele theorie. Ze traint teams, coacht families en familiebedrijven, werkt aan projecten, publiceert, geeft lezingen, organiseert evenementen zoals dit symposium, met als belangrijkste drive: de verstandhouding tussen mensen verbeteren.

livestream impressie