Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden

Niet thuisgeven

1 april 2020 te Zaltbommel- verzet naar 11 nov.2020!

Een verhelderende en praktische middag rond een uiterst complexe uitdaging, die ‘thuiszitters’ ons geven. Met inzichten van het net verschenen onderzoek van het Kohnstamm instituut, lezingen van Anton Horeweg en Ard Nieuwenbroek, en de praktijk aan het woord met Lisan van de Moosdijk en Lonneke Spierings: Route B van Zorgokee.

Voor medewerkers en bestuurders binnen onderwijs, gemeentes en jeugdhulp

Sprekers

Niet thuisgeven
Hoe kunnen we thuiszitters effectief begeleiden

Ieder kind wil wel eens niet naar school. Daar is niks geks aan. Het wordt een probleem als de afkeer van school structureel wordt. Als de kinderen alleen maar verdriet en angst ervaren.

Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt al jaren. Ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). In school wordt vaak gedacht dat leerlingen met gedragsproblemen extra risico lopen om ‘thuis te blijven’ en een ‘thuiszitter’ te worden.

Het Kohnstamm Instituut publiceerde in oktober 2019 belangrijk onderzoek onder de titel ‘Niet thuisgeven’. Hieruit blijkt dat scholen meer aandacht moeten hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. We spreken dan van internaliserende gedragsproblemen. Dat dit type gedrag, waaronder verzuim, gezien wordt als signaal voor tijdige interventie, juist binnen de schoolmuren. Een belangrijke conclusie is dat deze internaliserende gedragsproblematiek een veel hogere kans geeft op thuiszitten. Zij vertellen er op deze middag meer over.

Dit symposium werkt deze aanbevelingen concreet en praktisch uit. Anton Horeweg geeft een helder beeld van het signaleren en effectief begeleiden van de internaliserende gedragsproblematiek. Ard Nieuwenbroek verkent daarnaast op zeer praktische wijze hoe thuiszitten een systemische uitdaging is en geeft concrete handvatten vanuit de hem zo vertrouwde contextuele benadering. Tenslotte is er uiteraard ook tijd voor ‘good practice’. Lisan van de Moosdijk en Lonneke Spierings van Zorgokee vertellen over hun unieke programma: Route B.

Kortom : een verhelderende en praktische middag rond een uiterst complexe uitdaging, die ‘thuiszitters’ ons geven.

** Kom je ook en heeft jouw school, gemeente of organisatie ook een goed werkend plan m.b.t. dit thema? Mail me! We hebben een speciale informatie tafel om andere initiatieven te delen.
Er komt al extra informatie van: Het Wilmahuis; Floor, Ivio School en het Aaicentrum de Klimop.

Marion van Binsbergen en Sanne Pronk

“Niet thuisgeven’
Onderzoeksresultaten van het Kohnstamm Instituut.

Het Kohnstamm instituut deed onlangs (oktober 2019) belangrijk onderzoek onder de titel ‘ Niet thuisgeven’. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. Dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau. Internaliserende gedragsproblematiek geeft een hogere kans op thuiszitten is hierbij een belangrijke conclusie. Uit de analyse komen ‘relatieproblemen tussen ouders’, ‘gescheiden ouders’, ‘problemen met loyaliteit van kind naar ouder’ en ‘geen contact met een ouder’ naar voren. Uit de interviews met leerlingen wordt dit verder ingekleurd met overbelasting van ouders, overmatige stress of ernstige problemen thuis.

Anton Horeweg

Internaliserende gedragsproblematiek: een ondergeschoven kindje op school

Anton Horeweg
Ruim 30 jaar leerkracht. Gedragsspecialist (M SEN). Auteur Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en De traumasensitieve school. Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht een samenwerking van NCOJ en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Hij is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ.

drs. Ard Nieuwenbroek

‘Niet thuisgeven’ en het gevende, loyale kind.

Een theoretisch en praktische kijk vanuit de contextuele benadering.

drs. Ard Q. Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijk-man ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk, Ortho Hulp. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 30 boeken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en leerlingbegeleiding.
Zijn meest actuele boeken zijn: ‘Het geheim achter faalangst’, ‘Twaalf contextuele methodieken’ en ‘Perfectionistische leerlingen’.

Lisan van de Moosdijk

Good practice vanuit de praktijk: Route B van Zorgokee 

Lisan van de Moosdijk
Is gespecialiseerd in jeugdzorg en een expert in de thuiszitters-problematiek. Als coach van de gespecialiseerde individuele begeleiding coacht ze collega’s in hun werk binnen de thuisbegeleiding. Daarnaast is ze ik betrokken bij verschillende onderwijszorgtrajecten zoals Route B.

Samen met Lonneke Spierings verzorgd zij deze lezing. Zorgokee biedt op verschillende scholen in regio Eindhoven momenteel gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding voor leerlingen die stagneren en dreigen uit te vallen op school. Steeds vaker krijgen wij vanuit scholen vragen en signalen dat leerlingen al thuiszitten en/of voor een leerling meer nodig is en wat Zorgokee hierin kan bieden.

Door het ontwikkelen c.q. aanbieden van het product Route B bieden we leerlingen die thuiszitten en/of uitvallen op school een overbrugging (onderwijs-zorgtraject) met als uitgangspunt zo snel mogelijke uitstroom naar passend onderwijs of een alternatief ontwikkelingsperspectief, zodat het oplopen van achterstanden zo beperkt mogelijk blijft.

Op deze middag vertellen we hoe en wat we hierin ontwikkeld en werkend hebben.

Greet de Bruijn, Dagvoorzitter

Greet, werkte lange tijd in het basisonderwijs, ook op managementniveau. Ze is mede-eigenaar van The Bitter End en runt haar eigen coaching praktijk. Greet is geschoold in o.a. Spiral Dynamics, existentiële psychotherapie, EFT en de contextuele theorie. Ze traint teams, coacht families en familiebedrijven, werkt aan projecten, publiceert, geeft lezingen, organiseert evenementen zoals dit symposium, met als belangrijkste drive: de verstandhouding tussen mensen verbeteren.

Geen workshops

Programma

13.00u

Inloop met lichte lunch + Infotafel

13.30u

Welkom en inleiding op het thema door Greet de Bruijn

13.40u

Onderzoeksresultaten door Marion van Binsbergen en Sanne Pronk

14.10u

Anton Horeweg, Internaliserende gedragsproblematiek: een ondergeschoven kindje op school

14.50u

Koffie- en theepauze + Infotafel

15.10u

Ard Nieuwenbroek, ‘Niet thuisgeven’ en het gevende, loyale kind.

15.45u

Lisan van de Moosdijk en Lonneke Spierings, de praktijk: Route B

16.10u

Afronding met een drankje en een hapje + Infotafel

Inschrijven

Inschrijfinformatie
11 nov 2020: Niet thuisgeven
Investering: Je bijdrage is: €175,-
Dit is inclusief, koffie, thee, de lunch en natuurlijk een drankje na afloop.

Voor medewerkers en bestuurders binnen onderwijs, gemeentes en jeugdhulp.

Er worden op deze dag wat foto’s en of filmopnames gemaakt, wil je zelf niet in beeld geef dit dan op de dag zelf vooraf door aan Greet de Bruijn.

Kom je ook en heeft jouw school, gemeente of organisatie ook een goed werkend plan m.b.t. dit thema? Mail me! We hebben een speciale informatie tafel om andere initiatieven te delen.

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk, via de mail, te annuleren. Annuleer je tot drie weken voor aanvang van het symposium, dan brengen wij € 75,- aan administratiekosten in rekening. Meld je je binnen drie weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken. Laat het ons wel schriftelijk weten.
Nadat je inschrijving is betaald is je inschrijving definitief. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.
Door je in te schrijven ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Locatie:
De Poorterij
Nieuwstraat 2
5301 EW Zaltbommel
T:0418-726810
Ook toegankelijk voor mensen met een beperking.
Bereikbaarheid:
* Op 5 minuten afstand van de A2.
* Diverse parkeerterreinen en straten in de directe omgeving
* Op +/- 10 minuten loopafstand van het station