Bovengemiddeld beoordeeld!

2019 Faalangst op school - in de les

23 januari 2019

Enkele reacties: Heel veel geleerd; fijne tijd, locatie ; verrassend hoe ‘bekende zaken “in een ander perspectief geplaatst werden waardoor je met andere inzichten weg gaat, bedankt; De middag heeft ertoe bijgedragen dat ik me weer meer in de materie ga verdiepen, kritischer naar eigen handelen ga kijken. En minder in de áanname-valkuil’ stap…

Met dank aan: Herberd Prinsen en Ard Nieuwenbroek

Sprekers

Faalangst op school en in de les

Wat kan een lesgever tijdens de les doen om faalangst bij leerlingen te voorkomen en te begeleiden?

Na ons succesvolle congres in Houten is de aandacht voor faalangst verder toegenomen. Steeds meer scholen onderkennen de uitdaging en handelen daar ook naar. Begeleiders volgen opleidingen en bieden toegespitste trainingen aan. Wat echter achterblijft, is de aandacht voor wat iedere lesgever tijdens de les in het klaslokaal kan doen om faalangst bij leerlingen te voorkomen en te begeleiden. Ook is gebleken dat sommige methodieken voor de begeleiding van faalangst beter werken dan andere.

Dit middagsymposium draait om de praktische aanpak van faalangst in de les. We presenteren methodieken die in vergelijking met de gebruikelijke aanpak tot betere succeservaringen bij leerlingen met faalangst leiden.

Iedere bezoeker krijgt een boek naar keuze over het thema!

Kortom: een symposium voor iedereen die actief is in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Een lonende, impactvolle opfrisser.

Herberd Prinsen - Werken met fotokaarten, gevoelskaarten, poppetjes en andere materialen tijdens de begeleiding van jongeren met faalangst

Best gewaardeerde workshopgever op het Faalangstcongres  2017!
Een effectieve aanpak bij faalangst.
Een aanvullende methodiek om praktisch met jongeren te kunnen werken

Herberd zelf aan het woord ( YouTube)
Veel jongeren vinden het lastig om hun gedachten en gevoelens rondom spanning te verwoorden. Werken met foto’s, gevoels- en kwaliteitskaartjes, poppetjes kan dan uitkomst bieden. Het is een manier om gemakkelijker in gesprek te komen en wordt (h)erkend wat niet gezien of gehoord kon/mocht worden.
Tijdens deze interactieve lezing zal Herberd korte stukjes theorie koppelen aan het oefenen met de verschillende materialen. En worden vaardigheden ontwikkeld om jongeren met faalangst uit te dagen hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.

Deze interactieve lezing waarin ook geoefend wordt, is vooral gericht op het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden om jongeren met faalangst uit te dagen om in gesprek te gaan.

Herberd Prinsen werkt al meer dan 20 jaar vanuit HPC Training, Opleiding en Advies en een praktijk voor psychotherapie aan o.a. het fenomeen faalangst en examenstress. Hij leidt, met zijn ‘Trainersboek Faalangst, Examenvrees en Sociale vaardigheden’, jaarlijks zeer vele mensen op tot faalangst- en examenvreestrainer. Verder is hij auteur diverse boeken en artikelen voor het onderwijs.

Ard Nieuwenbroek - 2 lezingen, Faalangst in de les + Contextuele begeleiding

Lezing 1: Ard zelf aan het woord ( YouTube) Faalangst in de les
Op veel scholen is er gelukkig volop aandacht voor jongeren met faalangst. Goede trainingsprogramma’s worden aangeboden in onder- en bovenbouw. Vaak wordt vergeten dat de echte begeleiding, ook preventief, natuurlijk begint in de les. Deze lezing verkent op herkenbare wijze mogelijkheden om in de les te voorkomen dat leerlingen last krijgen van faalangst.

Lezing 2: Ard zelf aan het woord (YouTube) Contextuele begeleiding
Een onderschatte en vergeten aanpak bij faalangst
In Nederland wordt op ruim 80% van de scholen aan leerlingen met faalangst een training aangeboden. Boordevol oefeningen die nog effectieve kunnen zijn als er vanuit een contextuele basis wordt gewerkt. Deze lezing schetst niet alleen wat die benadering inhoudt maar geeft ook concrete en toepasbare handvatten.

Ard Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijk-man ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 25 boeken op het gebied van leerlingbegeleider.

Greet de Bruijn- Dagvoorzitter met een inleiding op het thema

Greet de Bruijn werkte lange tijd in het basisonderwijs, ook op managementniveau. Ze is mede-eigenaar van The Bitter End en runt haar eigen coaching praktijk. Greet is geschoold in o.a. Spiral Dynamics, existentiële psychotherapie, EFT en de contextuele theorie. Ze traint teams, coacht leerkrachten, families en familiebedrijven, werkt aan projecten, publiceert, geeft lezingen, organiseert evenementen zoals dit symposium, met als belangrijkste drive: de verstandhouding tussen mensen verbeteren.

Boek naar keuze mee naar huis!

Over het thema faalangst en zijn brusje perfectionisme zijn al vele boeken geschreven. Misschien heb je er al een in je bezit?

Bij inschrijving kun je een keuze maken uit 4 boeken van Ard Nieuwebroek.

Sommige zijn beperkt leverbaar, dus ben er snel bij!
Faalangst in de les – praktijkboek voor leraren
Het geheim achter faalangst (2017)
Perfectionistische leerlingen Handreiking voor leerkrachten en ouders (2018)
Faalangst en ouders
Beschrijving van wat faalangst is en hoe je het als ouders kunt herkennen en het kind kan ondersteunen.

Foto impressie