Beoordeeld met een dikke 8

Vechtende ouders en wanhopige kinderen

17 april 2019

Enkele reacties:
-Ik heb een hoop geleerd. De sprekers boeiden me vanaf het eerste woord. Hartelijk dank!”
-De lezingen van Ard en Steven waren zeer inspirerend, de lezing van Denise riep ook meer vragen op, maar zet ook aan tot actie. (wel het gevoel, van nog meer taken voor de school 🙁 De informatie van Villa Pinedo was bekend, wel goed om nog eens te horen.
-“Lezingen waren zeer passend bij het onderwerp en voldeden aan de verwachtingen. Het onderwerp en de inhoud deden ertoe. Wij namen belangrijke aandachtspunten en inspiratie mee naar school.
-Alleen maar geboeid geluisterd! “Ik vond het een hele informatieve middag, met een prettige verzorging (ondanks de “”waterige”” problemen.. :).
-“Zeer interessant symposium waar vier verschillende aspecten van de problematiek belicht werden. Interessante sprekers. Goede organisatie!
-Inspirerend, goede inhoud. Veel nieuwe informatie gekregen en het thema is vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Met dank aan: Steven Pont, Ard Nieuwenbroek , “Pieter en Floor” van Villa Pinedo en Denise Kentie (EKSS)

Sprekers

Steeds meer huwelijken leiden tot een scheiding. Voor kinderen is dat meestal een ramp. En het draait uit op een catastrofe als er sprake is van een vechtscheiding. Kinderen raken wanhopig omdat ze zich totaal niet meer geborgen en veilig weten bij hun ouders.

En wat betekent dit voor een school? Moet je er iets mee? Hoe zit dat juridisch? Welke houding past ons in het onderwijs het best?

Een kind dat een heftige scheiding meemaakt, heeft vijf keer meer kans op problemen in vergelijking met een kind waarvan de ouders op min of meer harmonieuze manier scheiden. Maar liefst vijf keer meer! Bij het ontwikkelen van problemen kun je denken aan sombere gevoelens, angsten, een laag zelfbeeld, gedragsproblemen, problemen met vriendjes/ vriendinnetjes en problemen op school.

Op het moment dat ouders, hopelijk tijdelijk, niet meer beschikbaar zijn in het geven van betrouwbare veiligheid aan hun kinderen is het een inspanningsverplichting van betekenisvolle omstanders om dat op een passende wijze wel te doen. Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke uitdaging.

Veel begeleiders in het basis en voortgezet onderwijs nemen die uitdaging ook echt aan. Tijdens dit symposium verkennen we de mogelijkheden hoe je als school van betekenis kan zijn voor deze uiterst kwetsbare leerlingen. We doen dat vanuit een praktijktheoretisch perspectief, aangevuld met concrete tips en suggesties.

Steven Pont - Crisis voor kinderen

Aankondiging scheiding
Zo’n 40% van alle huwelijken strandt en zo’n 70.000 kinderen per jaar krijgt te horen dat ze binnen net al te korte tijd is twee huizen zullen wonen. In de volwassen wereld wordt gesproken over ‘complexe’ en ‘niet complexe scheidingen’. Maar voor een kind is elke scheiding complex. Want wat doet een scheiding met het zelfbeeld? En met de hechting? En met de verdere ontwikkeling van het kind? En wat betekent dit voor een school? Moet je er iets mee? Welke houding past ons in het onderwijs het best? Ik neem je mee naar de kinderlijke beleving en de antwoorden vanuit de volwassen wereld.

Steven Pont (1962), (YOUTUBE) gezinstherapeut (NVRG), NIP-mediator, Socratisch FIP-gespreksleider, oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Hij werkte onder meer voor het Psychologisch Pedagogisch Instituut in Amsterdam, was pedagogisch medewerker in een orthopedagogisch tehuis in Hilversum en manager van drie behandelingstehuizen in Den Haag. Sinds 2000 werkt hij als freelance psycholoog, geeft gezinstherapie en verzorgt trainingen binnen de profit- en non-profitsector. Steven was betrokken bij diverse tv-programma’s en heeft meerdere boeken op zijn naam staan, over relaties, ouderschap en ontregelde opvoedsituaties In 2019 verschijnt het tweede deel van zijn kinderboek Jacobus.

Denise Kentie - Juridische aspecten en valkuilen voor school

Denise Kentie (YOUTUBE) is mede grondlegger van Stichting Expertisebureau Kind | School | Scheiding (Stichting EKSS). Ze is Advocaat en gespecialiseerd in familierecht en mediator.

“Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal Denise een aantal situaties bespreken waar school een juridisch onderlegde beslissing moet nemen. Het fenomeen echtscheiden is een uitermate emotioneel proces voor alle betrokkenen, maar behoeft een heel grote juridische zorgvuldigheid. De praktijk leert dat school daar niet altijd op bedacht is, en in veel gevallen ook niet de juiste kennis heeft. Hoe zit het bijvoorbeeld met de informatieplicht aan niet-gezaghebbende ouders, en hoe weet je of ouders het gezag hebben? Het is voor deze lezing ook mogelijk om vooraf een situatie uit de praktijk aan te brengen. Wanneer u een vraag heeft over wat u wel of niet mag in uw beleid jegens niet-samenwonende ouders, kunt u deze vooraf (geanonimiseerd) mailen naar denise@ekss.nl
Mocht zij op 17 april niet toekomen aan behandeling van uw casus, dan krijgt u ieder geval een reactie per mail.”

Buddy project van Villa Pinedo

Brief van Isa: Villa Pinedo op YouTube

Twee jongeren die vrijwilliger zijn bij Villa Pinedo vertellen over het Online-Buddyproject en delen hun eigen ervaringen als Buddy. Een Buddy is een jongere tussen 18 en 25 jaar die zelf gescheiden ouders heeft en andere kinderen een luisterend oor biedt in de MyBuddy App. Ze delen ervaringen met elkaar en de Buddy geeft tips en advies. Inmiddels zijn al meer dan 1300 kinderen aan een Buddy gekoppeld.

Ard Nieuwenbroek - Wat kan onderwijs voor deze kinderen betekenen?

Als kinderen te maken krijgen met een (vecht)scheiding hebben ze vooral behoefte aan een betrouwbare omgeving. Een plek waar ze emotioneel tot rust kunnen komen. School is zo’n plek. In deze lezing schets ik mogelijkheden om ‘er te zijn’ voor deze kwetsbare leerlingen. Hoe je van betekenis kunt zijn voor deze vaak wanhopige en kwetsbare kinderen.

Ard Nieuwenbroek, ( YOUTUBE) erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijk-man ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 25 boeken op het gebied van leerlingbegeleider.

Greet de Bruijn- dagvoorzitter en inleiding op het thema

Greet, werkte lange tijd in het basisonderwijs, ook op managementniveau. Ze is mede-eigenaar van The Bitter End en runt haar eigen coaching praktijk. Greet is geschoold in o.a. Spiral Dynamics, existentiële psychotherapie, EFT en de contextuele theorie. Ze traint teams, coacht families en familiebedrijven, werkt aan projecten, publiceert, geeft lezingen, organiseert evenementen zoals dit symposium, met als belangrijkste drive: de verstandhouding tussen mensen verbeteren.

Foto impressie