Een vernieuwende kijk op het begeleiden van jongeren met faalangst

3e Nationaal Faalangst Congres

22 november 2017 te Houten

Faalangst: een op elke acht kinderen heeft ermee te maken en vraagt, binnen onderwijs en zorg, om veel aandacht. Naast de persoonlijke pijn en moeite is vast komen staan dat faalangst tot onderpresteren leidt. Als er geen goede begeleiding is, kan faalangst zich zelfs ontwikkelen tot een gegeneraliseerde angststoornis.

Gelukkig is er veel speciale begeleiding in het beter omgaan met deze angst – maar kunnen we nieuwe stappen zetten? Wat zijn de nieuwste inzichten rond het vroegtijdig herkennen en begeleiden van jongeren met faalangst, wat is er nieuw in het aanbod?

Reeds geaccrediteerd door:    en  Registerplein

Organisatie is in handen van:

Sprekers

Wat zijn de nieuwste inzichten rond het vroegtijdig herkennen en begeleiden van jongeren met faalangst, wat is er nieuw in het aanbod?
Deze en andere kernvragen komen aan de orde tijdens het komende Nationaal Faalangst Congres, dat nu voor de derde keer wordt georganiseerd. Voor iedereen die met jongeren werkt, tussen de 4 en 18 jaar oud, die last van faalangst hebben.  Het wordt een congres waarin nieuwe ontwikkelingen rond het ontdekken en begeleiden van faalangst worden gepresenteerd. En natuurlijk ook aandacht voor basiskennis en basisvaardigheden in het begeleiden van deze groep jongeren.

Ard Nieuwenbroek, al decennia dé faalangstdeskundige van Nederland en daarbuiten,  opent het congres met zijn nieuwe aanvullende kijk op faalangst. Wat zijn de verborgen of vergeten oorzaken van faalangst die we in ogenschouw moeten nemen? Hij presenteert ook zijn 15e boek over faalangst, getiteld: ‘Het geheim achter faalangst’  Iedere deelnemer krijgt 1 exemplaar mee naar huis!

Ook nieuw is het thema ‘Faalkunde’: In een lezing van Remko v.d. Drift plus workshop wordt de kunst om te falen gepresenteerd als een tegendraadse en succesvolle aanpak.

Daarnaast kunnen de congresdeelnemers kiezen uit maar liefst 23 workshops. Nooit eerder was er op een dag zo’n grote verscheidenheid aan perspectieven: Mind-tuning, Transactionele Analyse, NLP, Voice Dialogue, maar ook live sessies van begeleidingsgesprekken met ouders en hun kind.

De praktijk in werking! Speciaal voor dit congres gaan de 3e jaars leerlingen van Houtens ondersteunend en inhoudelijk aan de slag.

Een vernieuwende kijk voor beginnende en doorgewinterde begeleiders op het begeleiden van jongeren met faalangst, prikkelend debat, veel ruimte om met collega’s van gedachten te wisselen en een keur aan inspirerende workshops: Genoeg redenen om naar het Derde Nationaal Faalangst Congres te komen!

Ard Nieuwenbroek: 'Over de verborgen en vergeten bron van faalangst'

Ard Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijkman ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 25 boeken op het gebied van leerlingbegeleider.

Wat is eigenlijk de diepste kern van faalangst? Natuurlijk spelen gedachten en emoties mee. De laatste jaren ontdekken we echter een onderbelicht facet. Een existentieel thema dat geen antwoord vindt in de gebruikelijke ontspannings- en denktechnieken.
Faalangst heeft dan te maken met relationeel-ethische dynamieken van mens tot mens. Jongeren zijn daar extreem gevoelig voor.

Ze stellen zich bijvoorbeeld voortdurend de vraag: ‘Doe ik ertoe?’.
Dat begint in het gezin van herkomst en daar gaat het onbedoeld vaak mis.  In deze lezing verkennen we waar het mis gaat en hoe we dat kunnen voorkomen en zo nodig herstellen. (YouTube)

Congresdeelnemers ontvangen gratis zijn nieuwste boek:
‘Het geheim achter faalangst’ (2017)

 

Remko van der Drift: 'Een inleiding in Faalkunde'

Remko van der Drift is faalkundige, auteur en directeur van het Instituut voor Faalkunde. Hij wil dat jij milder wordt voor je eigen fouten en dit ook kan zijn voor de fouten van anderen. Dan kunnen we misschien allemaal faalkundigen worden!

Faalkunde is het vermogen om moedig, mild en accepterend om te gaan met fouten van jezelf en anderen. De meeste mensen houden van succes en daar is op zich niets mis mee. Maar ons verlangen naar succes is zo groot geworden, dat het neurotische vormen heeft aangenomen. Er is veel te veel prestatiedruk in onze samenleving: goed moet en niets is goed genoeg.
Dit levert een prestatielat op die zo hoog ligt, dat we er nooit overheen kunnen springen en dat verhoogt onze angst om te falen, stimuleert stress en verkramping en beperkt onze groei en leermogelijkheden.
Als je faalkundig bent, dan weet je dat ‘succesvol kunnen worden’ beter is dan ‘succesvol moeten zijn’. En ben je ervan overtuigd dat je je intelligentie, talenten en kwaliteiten altijd verder kunt laten groeien door jezelf te blijven uitdagen en inspannen.
Je kunt dan met meer ontspanning en ontkramping omgaan met fouten omdat je snapt dat falen een natuurlijk onderdeel en logisch gevolg is van uitproberen, extra inspanningen en uitdagingen.

Het geheim achter faalangst

In dit boek geeft Ard Nieuwenbroek een vernieuwd  inzicht en stevige handvatten om jongeren met faalangst effectief te kunnen begeleiden. Barstensvol praktijk en alledaagse herkenbaarheid voor iedere professional.

Leerlingen zelf aan de slag!

De praktijk in werking!
Speciaal voor dit congres gaan de 3e jaars leerlingen van Houtens, school voor Mavo en Beroepsgericht onderwijs, aan de slag om als onderdeel van hun lesprogramma ondersteuning te bieden door de ontvangst, de catering, de techniek en nog veel meer voor hun verantwoording te nemen! Ook zullen enkele leerlingen vanuit hun eigen perspectief een inhoudelijke bijdrage leveren op deze dag.

Greet de Bruijn dagvoorzitter

Greet de Bruijn werkte lange tijd in het basisonderwijs, ook op managementniveau. Ze is mede-eigenaar van The Bitter End, runt haar eigen coachingpraktijk, werkt in een partner ship met een psychologenpraktijk en is sinds 2015 oprichter en medebestuurder van opleidingsinstituut Leren over Leven-OICS. Greet is geschoold in o.a. Spiral Dynamics, existentiële psychotherapie, EFT en de contextuele theorie. Ze traint teams, coacht families en familiebedrijven, werkt aan projecten, publiceert, geeft lezingen, organiseert evenementen zoals dit congres, met als belangrijkste drive: de verstandhouding tussen mensen verbeteren.

Workshops

1. Live familiesessie met ouders

In deze workshop gaat Ard in gesprek met ouders van een jongere die last van faalangst. Het is een  ‘realtime’ gesprek waarin de contextuele diagnostische verkenningen worden gepleegd naar bronnen van faalangst in het gezin van herkomst en vorige generaties.

Door: Ard Nieuwenbroek (YouTube)
Ard Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijkman ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 25 boeken op het gebied van leerlingbegeleider.

2. Werken met poppetjes en materialen voor ontmoeting en dialoog

Soms is het ingewikkeld om in woorden te vangen wat van binnen wordt ervaren en beleefd.
Veel jongeren vinden het lastig om hun gedachten en gevoelens te verwoorden. Werken met poppetjes, foto’s, gevoels- en kwaliteitskaartjes kan dan uitkomst bieden. Het is een manier om gemakkelijker in gesprek te komen en patronen en complexe systemen beter en sneller zichtbaar te maken.
Deze workshop is vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om jongeren met faalangst uit te dagen tot een goed gesprek.

Door: Herberd Prinsen (YouTube)
Herberd Prinsen werkt meer dan 20 jaar vanuit HPC Training, opleiding en psychotherapie aan o.a. het fenomeen faalangst en examenstress. Met zijn ‘Trainersboek Faalangst, Examenvrees en Sociale vaardigheden’, leidt hij jaarlijks veel mensen op tot faalangst- en  examenvreestrainer.

3. Mindtuning

 In deze workshop kijken we naar de aanpak van faalangst met behulp van Mindtuning. Faalangst is als het ware een klein programmafoutje tussen je oren  dat ooit is ontstaan en ruis veroorzaakt. Het gevolg is dat de buitenwereld nauwelijks of niet meer doordringt. Eerst wordt alle ruis opgespoord en met MindTuning weggenomen. Voortaan dringt de buitenwereld in situaties die je voorheen angstig/ fobisch maakten weer helder tot je door en blijft paniek achterwege. Vervolgens leer je hoe je in de toekomst het ontstaan van angst en fobie voorblijft.

Door: Ellen Hendriks
Ellen Hendriks is HBO geschoold sociaal pedagoog en oplossingsgericht therapeut. Ooit leed zij zelf aan paniekaanvallen en burn-outverschijnselen. Hoe diep zij ook zat, zij transformeerde zich tot de beste versie van zichzelf.


4. Live familiesessie met ouders en hun kind

Als vervolg op de workshopsessie met alleen de ouders gaat Ard nu in gesprek met dezelfde ouders en hun kind. Er wordt gewerkt met contextueel systemische interventies die zowel ouders als hun kind ten goede komen. 

Door: Ard Nieuwenbroek (YouTube)
Ard Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijkman ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 25 boeken op het gebied van leerlingbegeleider.

5. Faalangst doorbreken vanuit het familiesysteem

De vicieuze cirkel die faalangst heet: gebrek aan zelfvertrouwen proberen op te lossen door aan hoge eisen te voldoen – waardoor de kans op mislukken vergroot en de faalangst blijft. Binnen een gezin zijn ouders voorbeelden voor de kinderen, die op hun beurt loyaal zijn naar de ouders. Waar het kind (onbewust) disbalans of onvermogen voelt doet het onbewust haar best om de balans en harmonie te herstellen. Het herstellen van het evenwicht kan leiden tot patronen die invloed hebben op het functioneren van het kind. En dus ook op ons volwassenen; want kind zijn we allemaal geweest.
Een familieopstelling kan de cirkel van de faalangststrategie doorbreken doordat ze inzicht geeft in deze patronen en de effecten ervan. Deze inzichten helpen bij de verwerking en zetten ook de deur open naar nieuwe mogelijkheden. Gevolg: een ander gedrag, met vertrouwen, vanuit een positief zelfbeeld.

Door: Elke Donker & Guus van Acker
Elke Donker is bewustwordingscoach, zijnswerker en trainer.
Guus van Acker traint, coacht en begeleidt mensen in het zelfbewuster worden, waardoor ze meer sturing kunnen geven aan hun leven.
Beiden gecertificeerd begeleiders van familieopstellingen.

6. Scheiding en faalangst

Veel huwelijken en relaties lopen uit op een scheiding. Voor betrokken kinderen is dit een moeilijke en intense ervaring. Op school krijg je regelmatig te maken met leerlingen waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Deze groep leerlingen krijgt er naast de normale ontwikkelingstaken nog een aantal taken bij. In de workshop gaan we in op wat een scheiding betekent voor leerlingen en in het bijzonder voor faalangstige leerlingen en hoe je als docent/mentor van betekenis kunt zijn voor deze groep leerlingen.

Door: Marinka Brandwijk
Marinka Brandwijk is al jarenlang werkzaam in de jeugdhulpverlening. Momenteel werkt zij als schoolmaatschappelijk werker voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld op twee scholen voor voortgezet onderwijs. Samen met Leendert van Genderen heeft zij het praktijkboek ‘Echtscheiding en school’ geschreven.

 

7. Pleegkind, adoptiekind en faalangst

Faalangst bij pleeg- en adoptiekinderen is iets dat je misschien niet verwacht. Het sluimert en komt met vlagen weer zeer sterk aan de oppervlakte niet alleen tijdens het kind zijn, maar ook tijdens het verdere leven komt die grote twijfel terug. Kernbegrippen voor deze workshop zijn; destructief gedrag, verticale en horizontale loyaliteit, geven en ontvangen, pieken en dalen, doorzetten, zelf vader/moeder worden.

Door: Bjorn van de Berg
Björn van den Berg is leerlingbegeleider. Uit eigen ervaring:  Ik ben net na mijn 8e verjaardag door de kinderbescherming op mijn toenmalige basisschool opgehaald door de kinderbescherming en naar een pleeggezin gebracht. Op mijn 17e ben ik via de crisisopvang in een internaat recht gekomen op mijn 28e mijn moeder weer ontmoet en zeven jaar geleden maakt mijn moeder een eind aan haar leven. Het mooiste momenten uit mijn leven gebeurde twee jaar geleden. Ik werd de trotse vader van een lieve dochter die nu 2 jaar oud is.

8. Oefenen met ouders

In het trainingsprogramma ‘ Leren omgaan met faalangst’  is de ‘ Doolhof-oefening- een belangrijk onderdeel. Deze workshop laat zien hoe je als begeleider met deze oefening ouder en kind kunt helpen beter om te gaan met faalangst. We kijken ook naar een DVD waarin te zien is hoe de oefening met ouder en kind verloopt en welke contextuele vaardigheden daarbij worden gebruikt.

Door: Ard Nieuwenbroek (YouTube)
Ard Nieuwenbroek, erkend nationaal faalangstdeskundige, is een praktijkman ‘pur sang’. Hij werkt als trainer en als begeleider vanuit een eigen praktijk. Zijn voornaamste kwaliteit is het activeren van de kracht die in mensen altijd, maar vaak verborgen, aanwezig is. Op zijn naam staan inmiddels meer dan 25 boeken op het gebied van leerlingbegeleider.

9. Succesvol examen doen

Een op de vier leerlingen ontwikkelt ongezonde spanning in het examenjaar. Hoe kun je die op een goede manier begeleiden? Bij het eindexamen hebben sommigen spanning nodig om tot goede prestaties te komen. Bij leerlingen met examenvrees (25%) zijn deze spanningen geregeld te veel aanwezig. De angst om te mislukken overheerst. Het kan je dagelijks leven beheersen. Uit de evaluaties blijkt dat leerlingen veel baat hebben bij dit trainingsprogramma en ouders hebben er waardering voor.

Door: Mieke Geurts
Mieke Geurts, een enthousiaste, docente Lichamelijke Opvoeding met ruime ervaring in het trainingsvak. Werkend vanuit passie en plezier verzorgt ze groepstrainingen waarbij op systemische wijze het probleem faalangst/examenvrees wordt aangepakt.   

10. G-denken: ‘Jaagt een tijger je de boom in, geniet dan van het uitzicht!’

Faalangst heeft ook te maken met manieren van denken. Het is bij faalangstige jongeren van groot belang hen ervan bewust te maken dat ze hun gedachten kunnen beïnvloeden en daardoor een ander gevoel en gedrag ervaren. Het doel van G-denken is negatieve gedachten, gevoelens/gedrag te vervangen door positieve, helpende gedachten, gevoelens/gedrag. Aan de hand van theorie en oefeningen zullen de deelnemers zelf kennis kunnen maken met het G-denken. Een interactieve workshop die helpt om faalangstige jongeren te helpen hun negatieve gevoel/gedrag te veranderen.

Door: Herberd Prinsen (YouTube)
Herberd Prinsen werkt meer dan 20 jaar vanuit HPC Training, opleiding en psychotherapie aan o.a. het fenomeen faalangst en examenstress. Met zijn ‘Trainersboek Faalangst, Examenvrees en Sociale vaardigheden’, leidt hij jaarlijks vele mensen op tot faalangst- en  examenvreestrainer.

11. Faalangsttraining jongere kinderen

Introductie en presentatie van een speciaal ontwikkeld trainingsprogramma voor jongere kinderen.
‘De afsluiting van de basisschoolperiode is iets waar kinderen naar uitkijken maar wat ze vaak ook te veel stress geeft. ‘Hoe zal de Cito toets gaan en stel ik mijn ouders niet teleur?’ In deze workshop wordt de vicieuze cirkel van hun gedachten en adrenaline zichtbaar gemaakt en daarna volgens de Lefgasten methode aangepakt. Interessant voor kinderen, leerkrachten en ouders!’

Door: Pia Crul (YouTube)
Pia Crul werkte jarenlang als docent, teamleider en faalangst trainer in het  middelbaar onderwijs en werkt  sinds 5 jaar zelfstandig als auteur, trainer en opleider van de Lefgasten methode. Zij begeleidt kinderen vanaf groep 7 tot en met studenten.  

 

12. Faalangsttraining voor de onderbouw voortgezet onderwijs

Een groepstraining kan helpen om faalangst de baas te worden; Deze praktische workshop biedt oefeningen en opdrachten die je direct kunt gebruiken in trainingen op school. Een op elke twaalf leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft last van faalangst. Sommige kinderen zijn bang dat er ondanks de goede taakvoorbereiding mislukking volgt. Ze kunnen dichtklappen bij toetsen en spreekbeurten. De verschijningsvorm van faalangst is divers. Sommige kinderen vertonen angstig gedrag, andere zijn juist meer clownesk of oppositioneel. Een groepstraining kan zeker helpen om faalangst de baas te worden. Samenwerking met ouders is onontbeerlijk.

Door: Mieke Geurts
Mieke Geurts, een enthousiaste, docente Lichamelijke Opvoeding met ruime ervaring in het trainingsvak. Werkend vanuit passie en plezier verzorgt ze groepstrainingen waarbij op systemische wijze het probleem faalangst/examenvrees wordt aangepakt.   

 

13. NLP en faalangst

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onder andere faalangst. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen en beter te leren. NLP als methode bereikt zeer snel en effectief resultaten in het begeleiden van jongeren met faalangst. Daarover gaat deze workshop.

Door: Robin Stevens
Robin Stevens zette meer dan 10 jaar geleden eerste stappen in de NLP wereld. Na zijn eerste NLP opleidingen is hij naar Amerika gevlogen om bij Richard Bandler en John La Valle te kunnen trainen. Richard Bandler is de grondlegger van NLP die hij in de jaren zeventig ontwikkelde.

14. Transactionele Analyse (TA) en Faalangst

Je bent als prins(es )geboren en intrinsiek van waarde. Dit besef raak je als mens deels kwijt. Er spelen processen in jezelf die een gezond zelfbewust leren saboteren. Als  je relaxed bent,  gaat leren soepel. Zit je onder stress dan is er meer sabotage en ben je vatbaarder voor faalangst. Leven is voortdurend leren. Leren betekent onvermijdelijk dat je experimenteert en dat je ‘fouten’ maakt. Je bent hierbij ok. Je bent niet pas ok als je iets foutloos of beter dan een ander hebt gedaan. Met ‘falen’ heeft een ieder wel ervaring. Wordt het geen tijd om meer te laten zien wat je in je hebt, om de angst voor succes hebben los te laten?  In de workshop  ‘TA en faalangst’ krijg je meer zicht op faal- en succesangst, op wat je motiveert en saboteert bij het leren. Je leert hoe je meer plezier kan ervaren en meer ok kan blijven terwijl je leert. Hiervoor gebruiken we een aantal concepten uit de TA: egotoestanden, strooks, levensscript. 

Door: Han Dekker & Koen Bosschaerts
Han Dekker (51, getrouwd, 2 kinderen) werkt sinds 15 jaar als psycholoog en trainer in een zelfstandige praktijk met volwassenen. Han vindt het belangrijk in dit werk om mensen te helpen hun unieke waarde te zien en meer te worden wie ze ten diepste zijn. Han werkte ook een aantal jaren als docent.  Han is gecertificeerd in TA- psychotherapie en als supervisor en trainer in TA.

Koen Bosschaerts (58 jaar, getrouwd, 2 zonen) werkt als wiskunde leerkracht  en als gecertificeerd supervisor en trainer in de TA. Het bereiken van succeservaringen waardoor mensen zich beter hechten aan doelen en daardoor hun zelfwaardering versterken is een belangrijke eigenschap van zijn werk.

 

15. Teken je gesprek

In de workshop maak je kennis met de basis van Teken je gesprek. Je leert over het kleurgebruik, de symbolen en de basishouding. Je gaat ook zelf aan de slag zodat je kunt ervaren wat een getekend gesprek met je doet. Het faalangstsjabloon is gebaseerd op RET. Er wordt visueel gemaakt wat je denkt en voelt als je in een bepaalde situatie bent. Daarna ga je op zoek naar wat helpende gedachten voor jou zouden kunnen zijn. En je maakt visueel wat voor effect “helpend denken” heeft. In de workshop zal ik je laten zien hoe je de gesprekstekening over angst voor falen maakt. In deze workshop krijg je ook de kans om zèlf te ervaren wat de impact is van het visueel maken van een gesprek. Je zult verrast zijn over het effect dat een kleurige gesprekstekening op je heeft en hoe prettig het is als iemand een ‘teken je gesprek-basishouding’ uitstraalt.

Door: Adinda de Vreede (YouTube)
Adinda de Vreede is de bedenker van Teken je gesprek. Zij heeft een ruime ervaring in het BO en VO onderwijs waar zij o.a. leerlingen met faalangst coacht. Daarnaast werkt zij als gezinscoach en helpt ouders met de opvoeding en andere uitdagingen.

 

16. Autisme en faalangst

Ook iedere autist heeft faalangst!

De vraag is niet of jongeren met autisme faalangst hebben of niet. Net als ieder mens hebben ook deze jongeren natuurlijk met faalangst te worstelen. Dat gaat echter op een andere manier dan bij jongeren zonder autisme. In deze workshop is er informatie over specifieke kenmerken bij jongeren met autisme die last hebben van faalangst. En ook: hoe heeft begeleiding van deze jongeren succes? Een uitdagende workshop met veel praktijk.

Door: Marleen Postma (YouTube)
Marleen Postma werkt als leerlingbegeleider in het primair onderwijs. Ze heeft daarnaast jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs en volgde met succes de opleiding tot contextueel therapeut.

17. Werken aan zelfvertrouwen bij leerlingen in de les

De leerlingen die bij jou in de klas zitten kunnen pas optimaal functioneren en presteren als ze voldoende zelfvertrouwen hebben. Vertrouwen in hun eigen kunnen en hun functioneren in de groep. In deze workshop gaan we op zoek naar zij daarvoor nodig hebben: hoe kun je als docent of mentor de basiscondities van een les zodanig vormgeven dat een leerling meer zelfvertrouwen kán ontwikkelen. Om tijdens de les met meer zelfvertrouwen aan het werk te kunnen gaan. Bovendien onderzoeken we hoe je attitude als docent of mentor van invloed is op het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van je leerlingen. Een workshop met veel ruimte voor eigen inbreng en het delen van ervaringen, maar ook praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan.

Door: Rolien Dijksterhuis
Rolien Dijksterhuis is Synergetisch registertrainer-coach bij bureau Lumen en OsmoConsult. Daarnaast werkt zij als docent scheikunde.

18. Het diagnostisch gesprek

Hoe voer je een diagnostisch gesprek met een jongere die mogelijk last heeft van faalangst?

Aan het begin van begeleiding hoort diagnostiek. Als je een jongere volgens faalangst begeleidingsmethodieken begeleidt, hoort daar degelijke diagnostiek aan vooraf te gaan. Anders loopt een jongere, die geen faalangst heeft, gevaar juist een nadelig effect te hebben van de begeleiding.  Bijvoorbeeld van een trainingsprogramma in school. Deze workshop laat zien, ook met DVD beeldmateriaal, hoe zo’n diagnostisch gesprek eruit ziet. Daarbij gaan we uit van een contextueel perspectief.

Door: Marleen Postma (YouTube)
Marleen Postma werkt als leerlingbegeleider in het primair onderwijs. Ze heeft daarnaast jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs en volgde met succes de opleiding tot contextueel therapeut.

 

19. Begeleiding van leerlingen met faalangst vanuit Systemisch perspectief

Perfectionisme als één van de vele manieren om van betekenis te zijn in verschillende systemen’

Perfectionisme, controledwang, de beste willen zijn…. Er zijn veel vormen van gedragspatronen die niet of nauwelijks te veranderen lijken.

Bij het begeleiden van leerlingen die dergelijk patronen laten zien, ben je als begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat deze leerlingen nodig hebben aan zorg om zich positief te kunnen ontwikkelen. Het Systemisch Perspectief is een benadering waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe een leerling functioneert binnen een groter geheel, zoals het gezin van herkomst, de familie, de klas. Het Systemisch Perspectief is bij uitstek geschikt om de verborgen de onderstroom in kaart te brengen. Het maakt zichtbaar wat de betekenis is van het gedrag van de leerling in de verschillende systemen. Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van je begeleiding sterk worden vergroot. Tijdens deze workshop ontwikkel je meer inzicht in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school. Je maakt kennis met enkele praktische interventies vanuit Systemisch Perspectief.

Door: Klaas Jan Terpstra
Klaas Jan Terpstra is directeur en kernopleider Systemisch werk in de Registeropleiding Synergetisch coachen en trainer-coach bij OsmoConsult. Hij verzorgt de opleiding tot trainer ‘omgaan met faalangst en examenvrees’ en is (co)-auteur van diverse boeken, waaronder Zorgcoördinator van nu en Mentor van nu.

 

20. Mentale Kracht en faalangst

Hoe kun je sportieve prestaties losmaken van faalangst?

Doelen stellen, presteren onder druk, concentratie, stressmanagement, omgaan met veranderingen, versterking van het vertrouwen en (inspireren tot) het leveren van topprestaties. Deze kernelementen worden belicht vanuit ervaringen met het coachen van diverse beroepsgroepen, waaronder ook eindexamenleerlingen..

Door: Rico Schuijers (YouTube)
Dr. Rico Schuijers studeerde sportpsychologie in Nijmegen, richtte in 1990 een eigen bedrijf op en werkte van 1996 tot 2003 aan zijn promotie aan de Sporthochschule van Keulen. Rico was o.a. voorzitter van de Vereniging voor Sport Psychologie in Nederland, voormalig lid van de Managing Council van de International Society of Sport Psychology en Prestatie Manager Mentaal bij de Olympische Spelen van Londen in 2012. Schuijers ontwikkelde het programma Mentale Kracht dat nu wordt uitgerold voor zo’n 30.000 politiemensen.

 

 

21. Voice dialogue en faalangst

Volgens de theorie van Voice Dialogue bestaan mensen niet uit één maar uit een heleboel

ikken. Iedereen heeft verschillende kanten, delen of subpersonen in zich. Sommige van deze subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Zo hebben mensen met faalangst mogelijk een stevige Perfectionist, een Innerlijke Criticus of juist een Verlegen kant in zichzelf ontwikkeld. Tijdens deze workshop krijg je op een levendige manier inzicht in de ‘Psychologie van de ikken’. Als begeleider ga je letterlijk in gesprek met de verschillende ikken van iemand. Je nodigt ze uit om een andere plek in de ruimte in te nemen. We zullen met name inzoomen op de benadering van die ‘ikken’ die een rol spelen bij vragen rondom faalangst.

Door: Karin Brugman
Karin Brugman is mede-auteur van het boek: ‘Ik (k)en mijn Ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue’ en het handboek voor begeleiders: ‘Coachen met Voice Dialogue’. Zij werkt als zelfstandig trainer, (relatie)coach en opleider vanuit haar eigen bedrijf De Onderstroom Training & Coaching

 

22. De kunst van faalkunde, verdieping van de lezing

De groeimindset. 

Carol Dweck, hoogleraar psychologie van de Stanford University heeft jarenlang onderzoek gedaan naar leren, presteren en de relatie met falen. Ze ontdekte dat hoe mensen leren en presteren, afhangt van iets in hun eigen hoofd: van het onuitgesproken idee dat ze hebben over de veranderbaarheid van hun eigen intelligentie.  Ze pleit ervoor om onze aandacht te verleggen van aanleg, prestaties en het moeten scoren, naar het met toewijding werken aan je leerproces. Ze noemt dit het verschil tussen een vaste mindset en een groeimind. In deze workshop leer je hoe je bij jezelf en anderen deze groeimindset kunt aanzetten. Met theorie, leuke filmpjes, heldere voorbeelden, speelse oefeningen en concrete reflecties.

Door: Remko van der Drift
Remko van der Drift is faalkundige, auteur en directeur van het Instituut voor Faalkunde.

23. Faalangst en haptotherapie

In de haptotherapie speelt, naast het gesprek en belevingsgerichte activiteiten, de positieve werking van aangeraakt worden een belangrijke rol.
Wanneer je wordt (aan)geraakt, komt datgene naar de oppervlakte wat werkelijk in je leeft. Zo wordt voelbaar gemaakt wanneer je blokkeert en jezelf terughoudt. Of juist teveel investeert. Het geeft je inzicht in de wijze waarop je in het leven staat. En in de wijze waarop je omgaat met je problemen en klachten. In de workshop haptonomie en faalangst, wil ik met jullie:

  • mijn eigen ervaring en inzichten over verschillende soorten faalangst bespreken
  • mijn ervaringen als haptotherapeut (werkend met pubers) delen
  • gaan we samen aan de slag om in je eerstvolgende les deze gedeelde inzichten toepasbaar te maken.

Door: Roos Giljamse
Roos Giljamse.  Na een carrière als vmbo-docent, heb ik een voor mij logisch vervolg gekozen en ben nu haptotherapeut met een eigen praktijk. Het leren van en in contact met de ander is gebleven, de tijd en aandacht voor verdieping heb ik erbij gekregen!

 

24. “Falen is de weg naar succes”: Dus DOE je best en probeer te falen!

Een introductie in de ervaringsgerichte aanpak vanuit de Psycho Motorische Therapie, om kinderen/jongeren te leren ervaren wat het hen oplevert als ze hun angsten aangaan. 
De ervaring dat je angsten kan overwinnen sterkt je zelfvertrouwen en geeft nieuwe ruimte in je denken met betrekking tot je (faal)angst. 
Door kinderen/jongeren gericht activiteiten te laten aangaan die angst bij hen oproepen, ervaren ze dat het falen wat ze in de activiteiten zullen doen uiteindelijk leid tot succes. Sterker nog, zonder te falen bereiken ze het succes waarschijnlijk niet. Dus doe je best en probeer te falen!
Een psycho-fysieke workshop waarin de deelnemer zelf gaat ervaren hoe PMT kan bijdragen aan (faal)angst reductie.

Door: Rudy Leenders
Rudy Leenders is een sociaal ondernemer in het domein kinder&jeugd. Dit geeft hij vorm vanuit Passe Partout Zorg waar hij als zorgmanager en hoofdbehandelaar werkzaam is, in combinatie met Alioquin van waaruit hij trainingen, consult en behandeling aanbied. 

Programma

9.30 - 10.00

Inloop met koffie, thee en een bezoek aan de infomarkt

10.00 - 10.15

Opening en 1e nationale Faalangstquiz door dagvoorzitter: Greet de Bruijn

10.15 - 10.45

Remko van der Drift: 'Een inleiding in Faalkunde'

10.45 - 11. 15

Ard Nieuwenbroek: 'Over de verborgen en vergeten bron van faalangst'

11.15 - 11.45

Pauze met iets lekkers

11.45 - 13.00

1e workshopronde

13.00 -14.00

Lunch en een bezoek aan de infomarkt

14.00 - 15.15

2e workshopronde

15.15 - 16.30

3e workshopronde

16.30 - 16.45

Ludieke uitreiking boek: Het geheim achter faalangst

16.45 - 17.15

Napraten onder het genot van een drankje en hapje en een bezoek aan de infomarkt

Inschrijven

Praktisch

Doelgroep voor dit congres: Onderwijs en Zorg. Van docent tot leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs & alle begeleiders van jeugdigen in de zorg in de breedste zin.

Congresdeelnemers ontvangen gratis het nieuwste boek van Ard Nieuwenbroek: Het geheim achter Faalangst (2017)

Tijd en locatie
9.30u-17.30u
Het Houtens, School voor mavo en beroepsgericht onderwijs
Kruisboog 1
3994 AE Houten
T. 030 63 44 297
www.hethoutens.nl

Investering
Deelname aan dit congres bedraagt € 225,00 inclusief BTW, koffie- thee met iets lekkers, een uitgebreid lunchbuffet en een drankje en hapje na afloop. Mochten er voor u speciale omstandigheden gelden, laat het ons weten.

Kortingsregelingen

GROEPSKORTING. Studiedag? Wanneer u met zes deelnemers uit dezelfde organisatie komt meldt deze dan gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag op 1 formulier) waardoor de zesde deelnemer gratis mag deelnemen.

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door:
* Registerleraar voor 4u.
* Registerplein
2 punten op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen.
5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).
Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door onderstaand inschrijfformulier te gebruiken.
Na inschrijving ontvangt u uw e-factuur. De definitieve bevestiging van uw deelname volgt na uw betaling.

Een inschrijving annuleren kan alleen schriftelijk c.q. via de mail. Annuleert u tot drie weken voor aanvang van het congres, dan brengen wij € 75,- aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af? Dan zijn we genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Tip: bij verhindering kunt u altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

 GOED OM TE WETEN

·         Op deze dag worden voor de leerlingen foto’s en filmopnames gemaakt.

·         Na afloop van het congres zullen de hand-outs van presentaties die door sprekers
beschikbaar worden gesteld aan u toe gemaild.

Eigen stand : U kunt met uw eigen stand op het congres aanwezig zijn. De kosten bedragen € 325,- inclusief congresdeelname voor één persoon. Uw aangeboden producten en/of diensten dienen uiteraard aan te sluiten bij het congres. Het aanvragen van standruimte is mogelijk tot en met 1 november 2017.

Algemene voorwaarden